Nama Pejabat : Ir. SITI QORIAH ROSYDIANA

Berikut Detail Data Pejabat

Nama : Ir. SITI QORIAH ROSYDIANA
Jabatan : SEKRETARIS DPRD
NIP : 19661117 199303 2 005
Pangkat/Golongan : PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c
Tempat/Tanggal Lahir : MAGETAN , 17 November 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. HAZAIRIN, ARGA MAKMUR
Pendidikan :
Tahun Lulus :
Masa Kerja : - Tahun - Bulan
Keterangan